Afscheid

Wat worden we toch omringd door aardige en lieve mensen!

De paradox van het letterlijk afstand gaan nemen is dat je dichterbij de mensen komt om je heen. Het levert veel leuke gesprekken op, maar ook emoties. Bij het hele team. Het is niet altijd makkelijk.

Reacties van mensen die wat verder weg staan wisselen van; “met zijn allen op een boot…., hoe lang?? tot “wat een mooi avontuur!”. Deze reacties en het hele spectrum daartussen zijn begrijpelijk en leveren interessante discussies op. “Wat is eigenlijk het nut van een jaar zeilen? is het niet gevaarlijk? carrière??”, maar ook “dat zouden we ook willen, maar bij ons kan dat echt niet vanwege…” tot “we gaan ook ergens in de toekomst!”.

Voor ons zijn alle vragen relevant maar de reden om te gaan is eenvoudig; samen als team een mooi avontuur beleven, veel nieuwe culturen zien en samen ervaren hoeveel mooie plekken er zijn!

NB; onze boot heeft de Nederlandse vlag geschilderd in de top van de mast..

Scroll to top